Meringer Kalisz

Badania USG w ginekologii Badania ultrasonograficzne (w skrócie USG) są obecnie powszechnie wykorzystywane w diagnostyce. Metoda ta pozwala na dokładne określenie stanu narządów wewnętrznych na podstawie ultradźwięków. Badania USG są bezbolesne, nieinwazyjne, umożliwiają uzyskanie obrazu będącego przekrojem narządu, a dzięki