Czy można korzystać z pomocy pełnomocnika w postępowaniu kontrolnym Urzędu Kontroli Skarbowej?

Wyjaśnia Partner Zarządzający kancelarii Recall – Andrzej Dobrzyniecki-Cartier

Przy postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej często pojawia się kwestia korzystania pomocy z pełnomocnika. Czy jest to możliwe? Temat wyjaśnia Andrzej Dobrzyniecki-Cartier w swoim artykule przygotowanym dla serwisu internetowego PrawoKapitalowe.pl.

andrzej dobrzyniecki

Na kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej narażeni są wszyscy zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa czy też państwowych funduszy celowych, a ponadto władający i zarządzający mieniem państwowym i wykorzystujący mienie sprywatyzowane lub przekazane przez Skarb Państwa. Głównym celem kontroli jest sprawdzenie rzetelności
i zgodności podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, kontrola źródeł pochodzenia majątku czy celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Zgodnie z artykułem mec. Andrzeja Dobrzynieckiego w trakcie postępowania kontrolnego Urzędu Kontroli Skarbowej możliwe jest korzystanie z pełnomocnika. Ma to przede wszystkim związek z podobieństwem charakteru przesłuchania świadka przez inspektorów UKS do postępowań karnych czy karno-skarbowych. Zgodnie z treścią Kodeksu postępowania karnego (art. 87 par. 2) osoba, która nie jest stroną przesłuchania, może ustanowić pełnomocnika, w razie gdyby wymagały tego jej interesy. Dodatkowo także możliwe jest przyznanie pełnomocnikowi osoby przesłuchiwanej zwrotu kosztów w związku z jego udziałem w przesłuchaniu.

Wobec tego świadek może korzystać z usług pełnomocnika w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej, a także uzyskać za to zwrot poniesionych kosztów.

Andrzej Dobrzyniecki

pracuje w American Institute for Law and Finance, jest Członkiem Rzeczywistym American Association of University Professors. Z usług Andrzeja Dobrzynieckiego korzystać można w City of London w ramach kancelarii RECALL Dobrzyniecki & Partners Law Office LLP.